Anti Drone

Bukovel AD là một hệ thống tác chiến điện tử hiệu quả dùng để đối phó với các máy bay không người lái tầm xa. Nó có kinh nghiệm thực chiến với hàng trăm các thành quả mỹ mãn. Mỗi giải pháp kỹ thuật của hệ thống là kết quả của kinh nghiệm tích lũy trong chiến tranh với đối thủ công nghệ cao.

Hệ thống có tính cơ động cao, một tổng hợp tác vụ được thực hiện từ phát hiện, theo dấu mục tiêu tới che dấu các kênh định vị của vệ tinh và các kênh liên lạc giữa máy bay không người lái và trạm điều khiển mặt đất.

Thông số kĩ thuật:

 • Tầm phát hiện: 320-6000 Mhz
 • Tầm che dấu: 320-6000 Mhz
 • Tầm phát hiện: lên tới 50 Km
 • Tầm che dấu hiệu quả: lên tới 15-16 Km
 • Che dấu hệ thống vệ tinh toàn cầu: có
 • Che dấu giữ liệu liên kết giữa máy bay không người lái và trạm mặt đất: có
 • Số kênh có thể làm nhiễu cùng lúc: 11
 • Số người điều khiển: 2
 • Dạng vận chuyển: Xe tải 4 bánh
 • Khả năng vận hành dưới thời tiết: mọi dạng thời tiết
 • Thời gian chuyển giao vận chuyển-tác chiến: 2 phút
 • Dạng máy bay: Nano, Micro, CR, SR, MR, máy bay tự sát.

Hệ thống chống máy bay không người lái cố định. Dành cho phòng vệ cho các vùng nhỏ trong phạm vị vài kilo mét vuông

Thông số kĩ thuật:

 • Tầm phát hiện: 320-6000 Mhz
 • Tầm che đậy: 320-6000 Mhz
 • Tầm phát hiện: 3-50 Km
 • Tầm che đậy tối ưu: lên tới 3-4 Km
 • Che đậy định vị vệ tinh toàn cầu: có
 • Che đậy dữ liệu liên kết Máy bay không người lái-Trạm điều khiển mặt đất: có
 • Số kênh có thể làm nhiễu đồng thời: 7
 • Số người vận hành: 1
 • Vận chuyển: không
 • Khả năng vận hành dưới thời tiết: mọi dạng thời tiết
 • Thời gian chuyển giao giao chiến-vận chuyển: cố định
 • Dành cho các dạng máy bay không người lái: Nano, Micro, CR

Hệ thống đánh lừa định vị toàn cầu/định vị của Nga

Ứng dụng chiến lược: Đánh lừa Hệ thống định vị Hải quân hoặc Hệ thống định vị máy bay không người lái

Thông số kĩ thuật :

 • Phổ tần vô tuyết: L1, L2
 • Hệ thống định vị: Toàn cầu, Hệ thống định vị của nước Nga
 • Tầm hoạt động tối ưu: 1-60 Km
 • Đầu ra công suất vô tuyết: 0.05-5 W
 • Che dấu hệ thống định vị: có
 • Đánh lừa hệ thống định vị: Có
 • Dạng điều phối đánh lừa: truyền đồng bộ
 • Sốn người điều khiển: 1
 • Dạng vận chuyển: Không
 • Khả năng vận hành trong thời tiết: mọi dạng thời tiết
 • Trọng lượng: 12 Kg

Hệ thống Trạm chỉ huy điều khiển cho hệ thống Bukovel AD

Trạm điều khiển cho phép kết hợp tổng hợp 9 Bukovel AD thành 1 hệ thống thống nhất để đối phó các máy bay không người lái trên diện rộng của các chiến dịch tác chiến (350-400 rm). Thêm nữa, nó có một tổ hợp chức năng phát hiện, cho các mục đích xử lý và thu lại các rải tần số thông tin. Nó sở hữu chức năng và phản kháng trực tiếp tác chiến điện tử – như là đánh lừa hệ thống vệ tinh và điều khiển kênh vô tuyến/ đánh lừa giữ liệu liên kết

Thông số kĩ thuật :

 • Số hệ thống hỗ trợ: 9
 • Khả năng phát hiện máy bay: Có
 • Khả năng theo dấu máy bay: Có
 • Đánh lừa hệ thống vệ tinh
 • Thu lại và đánh lừa giữ liệu: có
 • Nhập dữ liệu và phân tích thông số vô tuyến của máy bay: có
 • Số người vận hành: 4
 • Dạng vận chuyển: thùng công 20 feet
 • Khả năng vận hành trong các thời tiết: mọi dạng thời tiết
 • Trọng lượng: 3900 Kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *