Hệ thống họp trực tuyến

Cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình hiện đại nhất Hiểu rõ các khó khăn do hạ tầng mạng của Việt Nam còn yếu kém, nhân sự Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp còn ít, Trueconf đã thường xuyên nghiên cứu thử nghiệm, so sánh và cập nhật các công nghệ tiên tiến của từng hãng để đưa ra các giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều khách hàng mới chỉ biết đến các giải pháp , dịch vụ Hội nghị truyền hình thế hệ cũ sử dụng endpoint phần cứng và codec H264-AVC như: Polycom, Cisco , Sony. Trong khi trên thế giới, chuẩn SVC đang phát triển nhanh chóng và thay thế AVC nhờ những ưu điểm vượt trội. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ Hội nghị truyền hình tốt nhất thế giới hiện nay như Trueconf. Đó là những giải pháp ứng dụng công nghệ mã hóa mới nhất H264-SVC. Nhà cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình TrueConf tại Việt nam

One Reply to “Hệ thống họp trực tuyến”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *